Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “xuyên việt

Trọng liên mặc ảnh


Tác giả: Bán Nha Nguyệt Nguyệt

Thể loại: xuyên qua thời không, ngược luyến, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Trần ai


Tác giả: Linh Phong

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Tiêu mỹ nhân


Tác giả: Thiên THiên Lý

Thể loại: xuyên không, song tính nhân, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Thương Lạc


Tác giả: Mộng Du Y Nhiên

Thể loại: xuyên việt, luân hồi, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thực nghiệm tình nhân tục tập


Tác giả: Duật Nhật

Thể loại: hiện đại, sinh tử, xuyên việt

Tình trạng: hoàn

Download


Thu phong như hỏa


Tác giả:  Phiêu Phiêu Hải Anh

Thể loại: xuyên việt, cổ trang, cung đình, sinh tử, nhất công đa thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nhĩ bất ái ngã ngã ba tường


Tác giả: Đoạn Dực

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên việt, nam nam sinh tử, hài

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng thiên nguyệt lưu


Tác giả: Thần Khi Thư Thiến Nhã

Thể loại: xuyên việt, tá thi hoàn hồn, huyền huyễn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng tế truyền


Tác giả: Ngạo Thần Quân 

Thể loại: phụ tử, xuyên việt, cung đình, hiện đại, sinh tử, huyền huyễn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng Tần


Tác giả: Tự Băng Tự Thủy

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng hoàng thần thụ


Tác giả: Hoa Lạc Luân Lưu

Thể loại: xuyên việt, kì huyễn, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Phi nguyệt như tuyết


Tác giả: Lam Hề Lạc

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, huyền huyễn, phụ tử, nam nam sinh tử, huynh đệ

Tình trạng: hoàn

Download