Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “SM

Vương gia chi hệ liệt ngoại truyện-Quỵ hạ bất hứa huyết thoại!


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, SM, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thiên hạ đệ nhất ngoan


Tác giả: Thư gia

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến tàn tâm, sinh tử, HE, SM

Tình trạng: hoàn

Download


Cẩu nô cung đình sinh hoạt


Tác giả:  Dailyowl 

Thể loại: cổ trang, cung đình, SM, cường công mỹ nhược thụ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Bảo bối biệt tưởng đào.


Tác giả: Chỉ Táp

Thể loại: ngược luyến , SM, xuyên việt , sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download