Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “Quỳnh châu.

Quỳnh châu toái viên-chương 32


 

Chương thứ ba mươi hai. (more…)


Quỳnh châu toái viên-chương 31


Chương thứ ba mươi mốt (more…)


Quỳnh châu toái viên-chương 30


 

Thân ái chào mọi người, cũng đã lâu rồi ta mới lại nhá hàng thế này *gãi tai*, hình như là trước tết, trước cả đợt ta thi học kỳ*vuốt cằm*. Thực sự là sau khi thi xong chuẩn bị nghỉ tết ta chẳng muốn sờ soạng gì đến lap liếc nên mới để ngỏ nhà cửa lâu như vậy. Giờ tết cũng đã hết rồi, mọi người cũng đã lại bắt đầu một năm mới vất vả, ta cũng lại phải đối mặt với mấy môn học chuyên ngành. Tuy quay lại mà không giữ được lời hứa tặng mọi người một phần quà đặc biệt nhưng ta cũng xin gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc tới mọi người và gia đình, cũng bo nắt thêm một chương tiếp của bộ Quỳnh châu.

Happy New Year!!  (more…)


Quỳnh châu toái viên-chương 29


 

Chương thứ hai mươi chín. (more…)


Quỳnh châu toái viên-chương 28


Thứ hai mươi tám chương (more…)


Quỳnh châu toái viên-chương 27


Chương thứ hai mươi bảy. (more…)


Quỳnh châu toái viên-chương 26


Chương thứ hai mươi sáu.

(more…)