Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “phụ tử

Tà kiếm phụ thân


Tác giả: Y Y

Thể loại: giang hồ, phụ tử, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng tế truyền


Tác giả: Ngạo Thần Quân 

Thể loại: phụ tử, xuyên việt, cung đình, hiện đại, sinh tử, huyền huyễn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Phi nguyệt như tuyết


Tác giả: Lam Hề Lạc

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, huyền huyễn, phụ tử, nam nam sinh tử, huynh đệ

Tình trạng: hoàn

Download


Hảo Dạ Vị Ương


Tác giả: Lạc Thần

Thể loại:  xuyên việt, nữ biến nam, phụ tử, cung đình, giang hồ, huyền huyễn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Ba ba ta yêu ngươi


Tác giả: Tại háo tử đích tâm trung

Thể loại: hiện đại, phụ tử, nhất công nhất thụ, ngược luyến, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download