Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “nhất thụ nhất công

Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thùy tiếu đông phong


Tác giả:  A nhan

Thể loại: cổ trang,nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm,sinh tử văn

Tình trạng:  hoàn

Download


Thương Lạc


Tác giả: Mộng Du Y Nhiên

Thể loại: xuyên việt, luân hồi, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thương cẩm


Tác giả: Thất Nguyệt Lưu Hỏa

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, ngược luyến, cường công nhược thụ , sinh tử, H văn, kết thúc mở

Tình trạng: hoàn

Download


Thị vệ sinh bao tử


Tác giả: Côi Tự

Thể loại: cổ trang, sinh tử văn, hài, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thanh phong tục nhật


Tác giả: Không rõ

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đoản văn, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thánh hỏa kỳ lân


Tác giả: Y Trần

Thể loại: cổ trang, huyễn nhuyễn, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thạch nữ lão bà


Tác giả: Hạ Khê

Thể loại: cổ trang, hoạn quan, sản nhủ, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng yêu


Tác giả: Neleta

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại hoàn

Download


Xung tiêu nhất dạ


Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Thể loại: cổ trang, miêu thử đồng nghiệp, ngược tâm ngược thân, HE, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Xuân lai hồ thủy như lục như lam


Tác giả: Tội Hóa /Vương Thập Nhất

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tân lang, ái


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công

Tình trạng: hoàn

Download