Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “nhất thụ nhất công

Y giả công tân


Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ôn nhu (mặt dày) bác sĩ công, mặt lạnh tinh anh thụ, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi hệ liệt ngoại truyện-Quỵ hạ bất hứa huyết thoại!


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, SM, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi ngũ-Hạnh lâm Vương gia ban thưởng tử Vương phi


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Túy hoàn nhan


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng lai


Tác giả: Không rõ

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Trần ai


Tác giả: Linh Phong

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Trầm thu


Tác giả: Tâm Tự Thành Tro

Thể loại: cung đình, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Trăm quỷ dị nghe thấy chi ngộ long nhớ


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Tiên Tần

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công sửu thụ, sinh tử, ngược tâm

Tình trạng: hoàn

Download


Nếu u cốc


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Kiếp duyên


Tác giả: Neleta

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Hồng phúc dao


Tác giả: Neleta

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Tiểu hồ thỏ báo ân nhớ


Tác giả: Diệp Cảnh

Thể loại: cổ trang,nhất thụ nhị công,thần tiên,ma quái,HE

Tình trạng: hoàn

Download