Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “nhất thụ đa công

Yêu nhan hoặc mĩ nam


Tác giả: Lãnh Phong Huyên

Thể loại: huyễn huyễn, nhất thụ đa công

Tình trạng: hoàn

Download


Võng du chi tuyệt sắc tiểu hồ


Tác giả:  Nam Quốc Thao Thiết

Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tinh luyến


Tác giả: Apple

Thể loại: nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tiêu tương thủy mầu


Tác giả:  Neleta 

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tiên tiên tứ nhân khiêu


Tác giả: Dạ Đích

Thể loại: cổ trang, nhất thụ đa công (4P), sinh tử, cường công cường thụ, H văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thất thải thần vương


Tác giả: không rõ

Thể loại: huyền huyễn, nhất thụ đa công, sinh tử văn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Thú thụ tương thân


Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Thể loại: nhất thụ đa công, nhân thú, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Ta nghĩ yếu sí


Tác giả: rbao0000 

Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Phong cuồng điệp loạn


Tác giả: Dạ Đích

Thể loại: nhất thụ đa công, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Nhất kiến chung tình


Tác giả: Huyền Dạ Khinh Ẩn

Thể loại: cổ trang, HE, nhất thụ đa công, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Nguyệt tiêu


Tác giả: Diệc Thân

Thể loại: nhất thụ đa công, sinh tử, giang hồ, cung đình, xuyên việt, cổ trang

Tình trạng: hoàn

Download


Ngày mai phong khởi cuốn mây tản


Tác giả:  Tử Đường Thanh

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược luyến, hài, nhất thụ đa công, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download