Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “ngược tâm ngược thân

Tinh luyến


Tác giả: Apple

Thể loại: nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Xung tiêu nhất dạ


Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Thể loại: cổ trang, miêu thử đồng nghiệp, ngược tâm ngược thân, HE, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Xuân lai hồ thủy như lục như lam


Tác giả: Tội Hóa /Vương Thập Nhất

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Di thu


Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: cổ trang cung đình, ngược tâm ngược thân, nam  nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Con nối dòng tiền truyện


Tác giả: Cúc Văn Tự

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân

Tình trạng: hoàn

Download


Hồi thủ bích vân tây (回首碧云西)


Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân, BE.

Tình trạng: Chính văn hoàn

Download


Quỳnh châu toái viên (琼珠碎圆)


Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân, nhất thụ đa công(kết thúc là nhất thụ nhất công), HE.

Tình trạng: Chính văn hoàn.

Download


Đoạn tình kết (断情结)


Tác giả: Thập thế.

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại hoàn

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược tâm ngược thân, cường công ôn nhu thụ, HE

QT-Raw


Quỳnh châu toái viên-chương 1.


Chương thứ nhất

Triệu Hi lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ nước. Đêm đã khuya, gió thu thổi lành lạnh, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nước ao hơi rung động, tản ra một vòng lại một vòng vầng sáng rạng rỡ.

Hắn không biết mình đã đứng bao nhiêu lâu. Giọt sương thu hơi nhiều một chút, toàn thân ẩn hiện trong hơi nước nhàn nhạt. Y phục mỏng manh trên người làm như cũng ướt nặng lên.

(more…)


[Mục lục]Quỳnh Châu Toái Viên


~~Quỳnh Châu Toái Viên~~

Tác Giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể Loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân, nhất thụ nhất công (lúc đầu là nhất thụ đa công), HE.

Tình Trạng: Hoàn.

Dịch: QT lấy tại Thư Khố của Mộng tỷ. 

Tình trạng edit: nhỏ giọt~~~

          [ văn án ]

          Thu Tử Ngộ là nhi tử của gian thần.

          Phụ thân đền tội sau lại nhận hết ngược đãi

          Thượng thư Triệu Hi vẫn yêu mến Tử Ngộ. . . 

~~Mục lục~~

1~2~3~4~5

6~7~8~9~10~11~12~13~14

15~16~17~18~19~20~21~22~23

24~25~26~27~28~29~30~31~32~33~34~35~36~37

38~39~40~41~42~43~44~45~46~47

48~49~50~51~52~53~54~55~56

57~58~59~60

~O~