Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “ngược luyến

Vô lời khả nói


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, ngược luyến, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng liên mặc ảnh


Tác giả: Bán Nha Nguyệt Nguyệt

Thể loại: xuyên qua thời không, ngược luyến, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Nếu u cốc


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thất thải thần vương


Tác giả: không rõ

Thể loại: huyền huyễn, nhất thụ đa công, sinh tử văn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Thương Hề-Trang Sinh


Tác giả: Nhiếp Hinh Nhan

Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp, cổ trang, ngược luyến, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thương cẩm


Tác giả: Thất Nguyệt Lưu Hỏa

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, ngược luyến, cường công nhược thụ , sinh tử, H văn, kết thúc mở

Tình trạng: hoàn

Download


Thử tình khả đãi


Tác giả: Thất Bộ Liên

Thể loại: sinh tử, cổ trang, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Thú chế


Tác giả: Nô Ngọc

Thể loại: huyền huyễn, cường công, sinh tử, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Sơn Linh tộc việc ít người biết chi thánh ái bách lạp đồ


Tác giả: Y Trần

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, ngược luyến, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng tế truyền


Tác giả: Ngạo Thần Quân 

Thể loại: phụ tử, xuyên việt, cung đình, hiện đại, sinh tử, huyền huyễn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Phì thê phi thất


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: cổ trang, sinh tử, hài, ngược luyến, nhất công nhất thụ, HE, NP

Tình trạng: hoàn

Download


Người ta nói


Tác giả: Long Ít Diêm

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, ngược luyến, kết thúc mở

Tình trạng: hoàn

Download