Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “huynh đệ

Phượng hí phượng


Tác giả: Phiêu Sa Lưu Vân

Thể loại: nhất công nhất thụ, huynh đệ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Phi nguyệt như tuyết


Tác giả: Lam Hề Lạc

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, huyền huyễn, phụ tử, nam nam sinh tử, huynh đệ

Tình trạng: hoàn

Download


Long hồ


Tác giả:  Dạ Nhược

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, nhất thụ đa công, nam nam sinh tử, nữ vương phúc hắc thụ, huynh đệ văn,HE

Tình trạng: hoàn

Download


Đông nhật hú dương


Tác giả: Đông Nhật

Thể loại: xuyên việt, nữ biến nam, cổ trang, cung đình, huynh đệ văn, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Cung nghiệt


Tác giả: Điển Y

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download