Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “huyền huyễn

Yêu nhan hoặc mĩ nam


Tác giả: Lãnh Phong Huyên

Thể loại: huyễn huyễn, nhất thụ đa công

Tình trạng: hoàn

Download


Trăm quỷ dị nghe thấy chi ngộ long nhớ


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Tiên Tần

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công sửu thụ, sinh tử, ngược tâm

Tình trạng: hoàn

Download


Thất thải thần vương


Tác giả: không rõ

Thể loại: huyền huyễn, nhất thụ đa công, sinh tử văn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Thương cẩm


Tác giả: Thất Nguyệt Lưu Hỏa

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, ngược luyến, cường công nhược thụ , sinh tử, H văn, kết thúc mở

Tình trạng: hoàn

Download


Thú chế


Tác giả: Nô Ngọc

Thể loại: huyền huyễn, cường công, sinh tử, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Thiên hạ đệ nhất ngoan


Tác giả: Thư gia

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến tàn tâm, sinh tử, HE, SM

Tình trạng: hoàn

Download


Thánh hỏa kỳ lân


Tác giả: Y Trần

Thể loại: cổ trang, huyễn nhuyễn, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tất thành ma vương phi


Tác giả:  A cây tường vi

Thể loại: hiện đại, huyễn huyễn, nam nam sinh tử, HE(?)

Tình trạng: hoàn

Download


Tân hắc công tử truyền kì


Tác giả: Nhất Hề

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng thiên nguyệt lưu


Tác giả: Thần Khi Thư Thiến Nhã

Thể loại: xuyên việt, tá thi hoàn hồn, huyền huyễn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Phượng tế truyền


Tác giả: Ngạo Thần Quân 

Thể loại: phụ tử, xuyên việt, cung đình, hiện đại, sinh tử, huyền huyễn, ngược luyến

Tình trạng: hoàn

Download


Phi nguyệt như tuyết


Tác giả: Lam Hề Lạc

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, huyền huyễn, phụ tử, nam nam sinh tử, huynh đệ

Tình trạng: hoàn

Download