Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “hài

Vương gia chi tứ-Nhiệt huyết Vương gia tứ nhập động phòng


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


123


Tác giả:  nmms7

Thể loại: ấp ám, sinh tử, hài

Tình trạng: hoàn

Download


Thị vệ sinh bao tử


Tác giả: Côi Tự

Thể loại: cổ trang, sinh tử văn, hài, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nhĩ bất ái ngã ngã ba tường


Tác giả: Đoạn Dực

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên việt, nam nam sinh tử, hài

Tình trạng: hoàn

Download


Phì thê phi thất


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: cổ trang, sinh tử, hài, ngược luyến, nhất công nhất thụ, HE, NP

Tình trạng: hoàn

Download


Nhân thú bổng nhất gia


Tác giả: Nịch tử

Thể loại: hiện đại, hài, nam nam sinh tử, nhân thú, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Ngộ long ký


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, thần long x nhân loại, sinh tử, hơi hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Atula vương đích nam nhân


Tác giả: Thất Huyễn

Thể loại: xuyên không , huyễn huyễn , nhất thụ nhất công, hài

Tình trạng: hoàn

Download


Ngày mai phong khởi cuốn mây tản


Tác giả:  Tử Đường Thanh

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược luyến, hài, nhất thụ đa công, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Ma Tiêu công tử trảm nguyệt khách


Tác giả: Thiện An

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử, hài, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hồ li lão công đích tuần dưỡng thủ tắc


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, hài, nữ vương thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hồ vương thú thân


Tác giả: Chu Sa Tà

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, mỹ công bình phàm thụ, cường-cường, sinh tử, hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hải nhân tư gia tộc chi song bội đích ái


Tác giả: Sa la

Thể loại: xuyên việt, cổ trang, cung đình, song tính, sinh tử, nhất thụ đa công (4P), hài, H văn, HE 

Tình trạng: hoàn

Download


Đừng chạy, hài tử mẹ nó!


Tác giả: Vi Tiếu Đích Miểu Miểu

Thể loại: sinh tử, hiện đại, nhất công nhất thụ, hài

Tình trạng: hoàn

Download


Dữ thần hôn


Tác giả: Nhập Loan

Thể loại: huyền nhuyễn, ma pháp thế giới, ấm áp văn, nhất thụ nhất công, hài, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Bí mật


Tác giả: Lạc Duệ

Thể loại:  hiện đại, sinh tử, ngược, cường công cường thụ, hài, HE

Tình trạng: nhất bộ hoàn

Download


Ái đích lễ vật


Tác giả: Ngân Hải Thập Bối

Thể loại: hiện đại đô thị, ngược, hài, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Văn Tuyết Vô Song (闻雪无双)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: sinh tử văn, ấm áp văn, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, hài, HE

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại

Download