Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “hỗ công

Tích hương ngữ (惜香语)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, cường thụ cường công, sinh tử văn, hỗ công, trung khuyển công mỹ thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hồng thiên đốt thành


Tác giả: Phi Nhược

Thể loại: cung đình, cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, sinh tử văn, hỗ công, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hoa dung nguyệt mạo


Tác giả: aaaaa5

Thể loại: nhất công nhất thụ, cổ trang, sinh tử, hỗ công

Tình trạng: hoàn

Download