Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “giang hồ

Độc y cốc hệ liệt chi nhất – Độc y cốc


Tác giả: Lam Đề Á

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Độc nhất vô nhị


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Nguyệt tiêu


Tác giả: Diệc Thân

Thể loại: nhất thụ đa công, sinh tử, giang hồ, cung đình, xuyên việt, cổ trang

Tình trạng: hoàn

Download


Khí phu


Tác giả: Minh Thương

Thể loại: cổ trang, xuyên không, giang hồ, ấm áp văn, sinh tử, HE, nhất thụ nhất công

Tình trạng: hoàn

Download


Ma Tiêu công tử trảm nguyệt khách


Tác giả: Thiện An

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử, hài, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Liễm Âm vấn tình


Tác giả:  Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Liễm Trần đoạt ái


Tác giả:  Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Liễm Diệm cầm hoan


Tác giả:  Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Kim dưới đáy biển


Tác giả: Lông Mi Tô

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công(?), HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hảo Dạ Vị Ương


Tác giả: Lạc Thần

Thể loại:  xuyên việt, nữ biến nam, phụ tử, cung đình, giang hồ, huyền huyễn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Hủ uớc số


Tác giả: Đề Y

Thể loại: xuyên qua, cổ trang, giang hồ, nam nam sinh tử, NP, nhất thụ đa công, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Dương thu mị ảnh


Tác giả: Nam Phong Ca 

Thể loại: giang hồ, nhất công nhất thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download