Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “giang hồ

Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thanh Sơn Phong Nhã


Tác giả:  Tự Tại Tơ Bông 728

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, sinh tử, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi toái nguyệt


Tác giả: Nga Phi/ Diễm Tỷ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi quyết trần


Tác giả:  Nga Phi/ Diễm Tỷ 

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tà kiếm phụ thân


Tác giả: Y Y

Thể loại: giang hồ, phụ tử, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Si tình đích nhân luyến Lạc Thường


Tác giả: Tiểu Liên

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Phi nguyệt như tuyết


Tác giả: Lam Hề Lạc

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, huyền huyễn, phụ tử, nam nam sinh tử, huynh đệ

Tình trạng: hoàn

Download


Nương tử đừng chạy


Tác giả: Văn Phi Mộng

Thể loại: cổ trang, giang hồ, xuyên việt, cường công mỹ thụ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Nhất túy phương hưu


Tác giả: Vệ Tử 

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, nam nam sinh tử, điềm văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Không Trần Độ


Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Độc y cốc hệ liệt chi tam – Thiên hàng thần y


Tác giả: Lam Đề Á

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: 

Download


Độc y cốc hệ liệt chi nhị – Độc vương, dược vương nhất gia thân


Tác giả: Lam Đề Á

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Độc y cốc hệ liệt chi nhất – Độc y cốc


Tác giả: Lam Đề Á

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Độc nhất vô nhị


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Nguyệt tiêu


Tác giả: Diệc Thân

Thể loại: nhất thụ đa công, sinh tử, giang hồ, cung đình, xuyên việt, cổ trang

Tình trạng: hoàn

Download


Khí phu


Tác giả: Minh Thương

Thể loại: cổ trang, xuyên không, giang hồ, ấm áp văn, sinh tử, HE, nhất thụ nhất công

Tình trạng: hoàn

Download


Ma Tiêu công tử trảm nguyệt khách


Tác giả: Thiện An

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử, hài, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Liễm Âm vấn tình


Tác giả:  Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Liễm Trần đoạt ái


Tác giả:  Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Liễm Diệm cầm hoan


Tác giả:  Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Kim dưới đáy biển


Tác giả: Lông Mi Tô

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công(?), HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hảo Dạ Vị Ương


Tác giả: Lạc Thần

Thể loại:  xuyên việt, nữ biến nam, phụ tử, cung đình, giang hồ, huyền huyễn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Hủ uớc số


Tác giả: Đề Y

Thể loại: xuyên qua, cổ trang, giang hồ, nam nam sinh tử, NP, nhất thụ đa công, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Dương thu mị ảnh


Tác giả: Nam Phong Ca 

Thể loại: giang hồ, nhất công nhất thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download