Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “giang hồ

Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thanh Sơn Phong Nhã


Tác giả:  Tự Tại Tơ Bông 728

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, sinh tử, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi toái nguyệt


Tác giả: Nga Phi/ Diễm Tỷ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi quyết trần


Tác giả:  Nga Phi/ Diễm Tỷ 

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tà kiếm phụ thân


Tác giả: Y Y

Thể loại: giang hồ, phụ tử, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Si tình đích nhân luyến Lạc Thường


Tác giả: Tiểu Liên

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Phi nguyệt như tuyết


Tác giả: Lam Hề Lạc

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, huyền huyễn, phụ tử, nam nam sinh tử, huynh đệ

Tình trạng: hoàn

Download


Nương tử đừng chạy


Tác giả: Văn Phi Mộng

Thể loại: cổ trang, giang hồ, xuyên việt, cường công mỹ thụ, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Nhất túy phương hưu


Tác giả: Vệ Tử 

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, nam nam sinh tử, điềm văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Không Trần Độ


Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Độc y cốc hệ liệt chi tam – Thiên hàng thần y


Tác giả: Lam Đề Á

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: 

Download


Độc y cốc hệ liệt chi nhị – Độc vương, dược vương nhất gia thân


Tác giả: Lam Đề Á

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download