Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “đồng nhân

Thương Hề-Trang Sinh


Tác giả: Nhiếp Hinh Nhan

Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp, cổ trang, ngược luyến, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thử sinh tòng thử các tây đông


Tác giả: Quỷ Thần công tử

Thể loại: đồng nhân văn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Xung tiêu nhất dạ


Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Thể loại: cổ trang, miêu thử đồng nghiệp, ngược tâm ngược thân, HE, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Nhũ dương


Tác giả: Vưu Lị Công Chủ

Thể loại: đoản văn, sản nhũ, ‘Petshop of horrors’ đồng nhân, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nho nhỏ miêu lang quân


Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, miêu thử đồng nghiệp

Tình trạng: hoàn

Download


Nguyên canh hạnh phúc sinh hoạt đích bí mật báo cáo


Tác giả: Hồng Nhan Thiên Kiêu

Thể loại: nam nam sinh tử, điềm văn, HE, Suju đồng nghiệp văn

Tình trạng: hoàn

Download


Đảo


Tác giả: Nhiếp Hinh Nhan

Thể loại: Thích Cố đồng nhân văn, cổ trang, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Download


Đáng tiếc đều không phải ngươi


Tác giả: Chích Ái Tiểu Bạch

Thể loại: cổ trang, thử miêu đồng nghiệp, trước ngược sau điềm,HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Cửu cung tuyệt thế


Tác giả: Hoa hoa の ngư

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, sinh tử, đáng yêu thụ, DBSK đồng nghiệp, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Của ta suất lão công


Tác giả: Hàn Phục Oa Nhi

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, mỹ thụ, ngọt ngào ấm áp, gương vỡ lại lành, HE,  DBSK đồng nghiệp

Tình trạng: hoàn

Download


Của ta mỹ kiều thê


Tác giả: không rõ

Thể loại: hiện đại đô thị, nam nam sinh tử, DBSK đồng nghiệp, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Công tử hoài dựng


Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Tứ Đại Danh Bộ đồng nghiệp, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE

Tình trạng: hoàn


Cật kiềm mạt tẫn tam bộ khúc


Tác giả: Sâm Nhiễm

Thể loại: Vampire Knight đồng nghiệp văn, hiện đại, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Thỏ Nhi Thần lộng nhân duyên chi sinh tử đồng nhân (兔儿神弄姻缘之生子同人)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: huyễn huyễn, đồng nhân, cường công cường thụ, mỹ thụ soái công.

Tình trạng: chính văn hoàn

Download


Đông Phương Bất Bại sinh tử đồng nhân chi liên ái Đông Phương(东方不败生子同人之‘莲’爱东方)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, cường công cường thụ, sinh tử, đồng nhân.

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại hoàn

Download


Sương hoa điếm sinh tử đồng nhân chi sương hoa dạ ngâm (霜花店生子同人之霜花夜吟)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, ngược tâm, lưu luyến thâm, sinh tử, đồng nhân.

Tình trạng: hoàn

Download