Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “cổ trang

Vương gia chi hệ liệt ngoại truyện-Quỵ hạ bất hứa huyết thoại!


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, SM, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi ngũ-Hạnh lâm Vương gia ban thưởng tử Vương phi


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi tứ-Nhiệt huyết Vương gia tứ nhập động phòng


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi tam-Trích thứ Vương gia tam dọa mê ám


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhị- Bổn bổn hoàng đế nhị động xuân tâm


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhất -Đào hoa Vương gia nhất động xuân phong


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vũ quá thiên tình


Tác giả:  Hy Dung/Tử Nguyệt Sa Y

Thể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Vô lời khả nói


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, ngược luyến, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Vi quân thiên hạ khuynh


Tác giả: Dĩ Hinh

Thể loại: cổ trang, cung đình, cố chấp công, cường+si tình thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Túy hoa âm


Tác giả:  Khóc Trần

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử.

Tình trạng: hoàn

Download


Trần ai


Tác giả: Linh Phong

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Tiêu tương thủy mầu


Tác giả:  Neleta 

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download