Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “cường công nhược thụ

Yêu nhau được không


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: hiện đại, cường công nhược thụ, sinh tử, sản nhũ

Tình trạng: hoàn

Download


Võng du chi tuyệt sắc tiểu hồ


Tác giả:  Nam Quốc Thao Thiết

Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tinh nguyện


Tác giả: Apple

Thể loại: cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tiểu hùng biệt bào


Tác giả: Phong Chi Ngàn Dặm

Thể loại: thú nhân, sinh tử, cường công nhược thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Thương cẩm


Tác giả: Thất Nguyệt Lưu Hỏa

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, ngược luyến, cường công nhược thụ , sinh tử, H văn, kết thúc mở

Tình trạng: hoàn

Download


Ta nghĩ yếu sí


Tác giả: rbao0000 

Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Dụ hoặc


Tác giả: Không Thành Kế

Thể loại:  hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, sinh tử văn, ngược luyến, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Dĩ đau nhức đích tên


Tác giả: Cố Thủ K99

Thể loại:  hiện đại, cường công cường thụ, song tính thụ, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại hoàn

Download


Chỉ có xuân hồng lưu túy mặt


Tác giả:  Bạc Hà Tiểu Hạ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, ngược luyến, cường công nhược thụ, sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn


Cẩu nô cung đình sinh hoạt


Tác giả:  Dailyowl 

Thể loại: cổ trang, cung đình, SM, cường công mỹ nhược thụ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Ngu quân như núi


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: cổ trang, sinh tử, ngược luyến tàn tâm, cường công nhược thụ, nhất thụ nhất công, HE.

Tình trạng: Chính văn + phiên ngoại hoàn

Download