Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “cường công cường thụ

Biệt tẩu


Tác giả: Tẩy Lệ

Thể loại: hiện đại, huyễn nhuyễn, nam nam sinh tử, cường công nhược thụ, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Bí mật


Tác giả: Lạc Duệ

Thể loại:  hiện đại, sinh tử, ngược, cường công cường thụ, hài, HE

Tình trạng: nhất bộ hoàn

Download


Bất tố ly thương


Tác giả: Thập Nhị Niệm

Thể loại: cổ trang, sinh tử, ngược tâm, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Bạch vũ một thạch lăng


Tác giả: Arams

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược luyến, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Ái thuyết bất xuất khẩu


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, sinh tử, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, sản nhũ, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Thu phong triền


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: xuyên việt, cổ trang, sinh tử, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: Chính văn hoàn

Download


Thỏ Nhi Thần lộng nhân duyên chi sinh tử đồng nhân (兔儿神弄姻缘之生子同人)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: huyễn huyễn, đồng nhân, cường công cường thụ, mỹ thụ soái công.

Tình trạng: chính văn hoàn

Download


Đông Phương Bất Bại sinh tử đồng nhân chi liên ái Đông Phương(东方不败生子同人之‘莲’爱东方)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, cường công cường thụ, sinh tử, đồng nhân.

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại hoàn

Download


Văn Tuyết Vô Song (闻雪无双)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: sinh tử văn, ấm áp văn, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, hài, HE

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại

Download