Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “cường công cường thụ

Nguyệt tu giả kí sự


Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Thể loại: xuyên không, cường công cường thụ, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Không Trần Độ


Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Đế tâm nan trắc


Tác giả: Yên Hồng Lệ

Thể loại: cường thủ hào đoạt, cường công cường thụ, mỹ nhân công bình phàm thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Cống phẩm nam hậu


Tác giả: Phi Diệp

Thể loại: cổ trang, cung đình, cường thủ hào đoạt, đại thúc thụ, sinh tử, cường công cường thụ, ngược tâm

Tình trạng: hoàn

Download


Tích hương ngữ (惜香语)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, cường thụ cường công, sinh tử văn, hỗ công, trung khuyển công mỹ thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hồ vương thú thân


Tác giả: Chu Sa Tà

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, mỹ công bình phàm thụ, cường-cường, sinh tử, hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hận nan ly


Tác giả: Na Sơn Na Thủy

Thể loại: cổ trang, cường công cường thụ, nhất công đa thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hải tặc quyền hoàng


Tác giả: Lam Sát

Thể loại: cường công cường thụ, HE, nam nam sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Hắc ám xâm tập


Tác giả: Điển Y

Thể loại: cường công cường thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Giang Nam


Tác giả: Mạt Hồi

Thể loại: cổ trang, sinh tử văn, niên hạ, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng: hoàn 

Download


Cửu thiên lả lướt


Tác giả: Cây Cỏ Hỏa

Thể loại: cổ trang, xuyên không, cường công cường thụ, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Có thể ái tình cũng không thương


Tác giả: 

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download