Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “cường công cường thụ

Vương gia chi hệ liệt ngoại truyện-Quỵ hạ bất hứa huyết thoại!


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, SM, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi ngũ-Hạnh lâm Vương gia ban thưởng tử Vương phi


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi tứ-Nhiệt huyết Vương gia tứ nhập động phòng


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi tam-Trích thứ Vương gia tam dọa mê ám


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhị- Bổn bổn hoàng đế nhị động xuân tâm


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhất -Đào hoa Vương gia nhất động xuân phong


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tiên tiên tứ nhân khiêu


Tác giả: Dạ Đích

Thể loại: cổ trang, nhất thụ đa công (4P), sinh tử, cường công cường thụ, H văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thương Lạc


Tác giả: Mộng Du Y Nhiên

Thể loại: xuyên việt, luân hồi, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thiên thần chi sủng


Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: cổ trang, sinh tử , võng du, cường công cường thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi toái nguyệt


Tác giả: Nga Phi/ Diễm Tỷ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi quyết trần


Tác giả:  Nga Phi/ Diễm Tỷ 

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download