Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “ấm áp

123


Tác giả:  nmms7

Thể loại: ấp ám, sinh tử, hài

Tình trạng: hoàn

Download


Thị vệ sinh bao tử


Tác giả: Côi Tự

Thể loại: cổ trang, sinh tử văn, hài, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Khí phu


Tác giả: Minh Thương

Thể loại: cổ trang, xuyên không, giang hồ, ấm áp văn, sinh tử, HE, nhất thụ nhất công

Tình trạng: hoàn

Download


Dữ thần hôn


Tác giả: Nhập Loan

Thể loại: huyền nhuyễn, ma pháp thế giới, ấm áp văn, nhất thụ nhất công, hài, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Dữ lang cộng vũ


Tác giả: Trúc Điệp Thanh/ Lão Ngạnh Trà 

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, ấm áp điềm văn, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Của ta Tiểu Ngư Nhi


Tác giả: huangxy531509390

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Của ta suất lão công


Tác giả: Hàn Phục Oa Nhi

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, mỹ thụ, ngọt ngào ấm áp, gương vỡ lại lành, HE,  DBSK đồng nghiệp

Tình trạng: hoàn

Download


Con mèo nhỏ đào hôn ký


Tác giả: Phong Chi Lượt Ảnh

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, ấm áp, ngụy điền văn, sinh tử, ôn nhu công đáng yêu nhược chịu, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Bích tình hình con nước thiên


Tác giả: Tứ Huyền

Thể loại: cổ trang, cung đình, đoản văn, ấm áp, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Ái bất hối


Tác giả: Huyễn Hải

Thể lọai: cổ trang, ấm áp, điềm văn, dối trá thụ, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Văn Tuyết Vô Song (闻雪无双)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: sinh tử văn, ấm áp văn, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, hài, HE

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại

Download