Nhân vô dục nhân vô phúc

List sinh tử văn

Y giả công tân


Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ôn nhu (mặt dày) bác sĩ công, mặt lạnh tinh anh thụ, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Yêu nhau được không


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: hiện đại, cường công nhược thụ, sinh tử, sản nhũ

Tình trạng: hoàn

Download


Yêu nhan hoặc mĩ nam


Tác giả: Lãnh Phong Huyên

Thể loại: huyễn huyễn, nhất thụ đa công

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi hệ liệt ngoại truyện-Quỵ hạ bất hứa huyết thoại!


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, SM, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi ngũ-Hạnh lâm Vương gia ban thưởng tử Vương phi


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi tứ-Nhiệt huyết Vương gia tứ nhập động phòng


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, hài, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi tam-Trích thứ Vương gia tam dọa mê ám


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhị- Bổn bổn hoàng đế nhị động xuân tâm


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhất -Đào hoa Vương gia nhất động xuân phong


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vũ quá thiên tình


Tác giả:  Hy Dung/Tử Nguyệt Sa Y

Thể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Vô hữu khả cập


Tác giả:  Đan Huyền

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, song tính nhân, công sủng thụ, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Võng du chi tuyệt sắc tiểu hồ


Tác giả:  Nam Quốc Thao Thiết

Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vô lời khả nói


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, ngược luyến, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Vĩnh viễn hữu đa viễn


Tác giả: Na Sơn Na Thủy

Thể loại: hiện đại, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vi quân thiên hạ khuynh


Tác giả: Dĩ Hinh

Thể loại: cổ trang, cung đình, cố chấp công, cường+si tình thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Túy hoàn nhan


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Túy hoa âm


Tác giả:  Khóc Trần

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử.

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng lai


Tác giả: Không rõ

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng liên mặc ảnh


Tác giả: Bán Nha Nguyệt Nguyệt

Thể loại: xuyên qua thời không, ngược luyến, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Trần ai


Tác giả: Linh Phong

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Trầm thu


Tác giả: Tâm Tự Thành Tro

Thể loại: cung đình, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tinh nguyện


Tác giả: Apple

Thể loại: cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tinh luyến


Tác giả: Apple

Thể loại: nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tiêu tương thủy mầu


Tác giả:  Neleta 

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download